Fundusze UE

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

31 lipca 2018 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, dzięki którym MALOW otrzymał unijne dofinansowanie.

Efektem projektu będzie przygotowana dokumentacja techniczna nowych zoptymalizowanych konstrukcji mebli metalowych pozwalająca na ich wdrożenie do oferty firmy, jak również dokumentacja techniczna nowych, wydajnych, zautomatyzowanych procesów technologicznych ich wytwarzania. Dzięki pomocy działalność produkcyjna ma być bardziej innowacyjna i konkurencyjna.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie planowanych działań badawczo-rozwojowych specjalizujących się w synergicznym tworzeniu nowych zoptymalizowanych rozwiązań konstrukcji mebli z metalu przy jednoczesnym opracowaniu wydajnych, zautomatyzowanych technologii ich wytwarzania.

Tytuł projektu: „Prowadzenie badań dotyczących poszukiwania rozwiązań z zakresu optymalizacji konstrukcji metalowych oraz wdrażania wydajnych, zautomatyzowanych technologii ich wytwarzania”.

Numer projektu: WND-RPPD.01.02.01-20-0091/17

Wartość projektu ogółem: 16 953 559,14 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 7 097 684,00 PLN

Liczba osób zatrudnionych po stronie MALOW w CBR: 40 pracowników

Fundusze UE