Konferencja Innowacyjne meble w przyjaznej szkole

Aktualności

W dniu 17 września w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się konferencja „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”. W trakcie jej trwania spółka MALOW zaprezentowała swoje wyroby przeznaczone do szkół i placówek oświatowych. Wydarzenie miało na celu wzmocnienie świadomości dyrekcji, organów prowadzących szkoły oraz rodziców na temat wpływu wyposażenia placówek edukacyjnych na rozwój dzieci i młodzieży, jak i promocję dobrych praktyk dostępnych w ramach obecnie obowiązujących regulacji.