Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Produkcja różnego typu i rodzaju mebli metalowych to zasadniczy profil działalności spółki. Tym niemniej, Malow stale angażuje się także w wiele innych zadań, niezwiązanych z działalnością wytwórczą. Wspomagamy społeczność lokalną miasta oraz liczne inicjatywy regionalne, szczególną wagę przywiązując do realizacji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Odpowiedzialność społeczna to element przyjętej przez nas długofalowej strategii. Opiera się na zasadach dialogu społecznego oraz poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla naszego otoczenia:

 • pracowników,
 • partnerów handlowych,
 • kontrahentów,
 • środowiska naturalnego,
 • społeczności lokalnej, w której żyjemy i pracujemy.

Od rozpoczęcia działalności producent mebli metalowych spółka Malow angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Działalność charytatywną uznajemy jako ważny przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Pomagamy rzeczowo i finansowo organizacjom pozarządowym prowadzącym ośrodki opiekuńczo- wychowawcze, hospicja i fundacje, dofinansowujemy akcje świąteczne oraz letni i zimowy wypoczynek dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
 • Wspomagamy finansowo ośrodki prowadzące dożywianie osób bezdomnych i ubogich oraz wspieramy lokalne zbiórki na pomoc osobom chorym.
 • Od wielu lat wspieramy rzeczowo i finansowo lokalne szkoły i placówki oświatowe poprzez nieodpłatne przekazywanie wyposażenia oraz dofinansowujemy akcje organizowane przez szkoły, np. promowanie innowacyjnych pomysłów młodzieży.
 • Przyłączyliśmy się do akcji fundacji DKMS „Razem przeciwko białaczce” organizując dzień dawcy szpiku kostnego w firmie.

 

Mając na uwadze wartości przyrodnicze Ziemi Suwalskiej, Malow Sp. z o.o. świadomie podjęła działania w sferze organizacji i zarządzania środowiskiem. Są one ukierunkowane na poszanowanie naturalnego środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach. Działania dotyczące środowiska naturalnego są koordynowane w ramach systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie ISO 14001. Zarządzanie środowiskowe traktujemy jako jeden z priorytetów zarządzania Spółką i systematycznie dokonujemy przeglądów i ocen występujących aspektów środowiskowych. Parametry występujących znaczących aspektów środowiskowych będziemy w sposób ciągły poprawiać wyznaczając stosowne cele środowiskowe.

W ramach poprawy oddziaływania na środowisko zmierzamy do:

 • proekologicznej gospodarki odpadami poprodukcyjnymi zapewniającej odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub utylizację,
 • planowania i realizacji działań zapobiegających wystąpieniu potencjalnych zagrożeń ekologicznych w sytuacjach awaryjnych,
 • podnoszenia świadomości naszych pracowników o wpływie na środowisko wykonywanej przez nich pracy.