Polityka jakości

Począwszy od 1989 roku, produkowane przez nas meble metalowe są synonimem niezawodności, kreatywności i funkcjonalności.

Nasze motto: „Meble, które nie zawiodą”.

Nadrzędnym celem przyjętym przez Spółkę MALOW jest dostarczenie naszym Klientom pełnej satysfakcji wynikającej z dobrej jakości produkowanych przez nas mebli metalowych i sejfów oraz świadczonych przez nas usług.

Naszą ideą jest stworzenie mebli wielofunkcyjnych i nowoczesnych. W myśl tej intencji powstała szeroka gama mebli biurowych, socjalnych, medycznych, szkolnych, warsztatowych oraz nierdzewnych.

Posiadane przez nas certyfikaty i atesty potwierdzają nieustanną dbałość o wysoką jakość naszych produktów.

 

Certyfikaty MALOW:
• certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001,
• certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001,
• atesty higieniczne,
• atesty klasyfikacyjne w zakresie reakcji na ogień,
• certyfikaty zgodności z polskimi normami,
• Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – wg wymogów NATO.

 

 

Nadrzędnym celem przyjętym w działalności Spółki MALOW jest dostarczenie naszym Klientom pełnej satysfakcji wynikającej z dobrej jakości produkowanych przez nas mebli metalowych i sejfów oraz świadczonych przez nas usług.

Poprzez ciągłe doskonalenie procesów dążymy do:

  • unowocześnienia produkowanych wyrobów i wykonywanych usług,
  • zapewnienia ciągłego rozwoju naszej organizacji.

Ma to na celu uczynienie naszej Spółki organizacją postępową, spełniającą potrzeby klientów, udziałowców i pracowników.

Świadomi wyzwań współczesnego rynku wymagającego ciągłego doskonalenia swojej działalności ustanawiamy trzy filary polityki wyznaczające główne cele jakości stanowiące podstawę naszego systemu zarządzania:

polityka jakości Malow

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla osiągnięcia przyjętych celów nasz system zarządzania jakością musi być skuteczny oraz jego skuteczność musi być stale doskonalona.

Z tego względu zobowiązuję się do:

  • występowania o stosowne środki oraz takiego ich wydatkowania, aby zapewnić osiągnięcie przyjętych celów;
  • upowszechniania wśród pracowników znaczenia spełniania wymagań Klienta, jak też przestrzegania wymagań przepisów i ustaw;
  • szkolenia całego zespołu w zakresie metod pracy, rozwoju umiejętności tak, aby wszyscy czuli się odpowiedzialni za wspólne dzieło;
  • tworzenia warunków sprzyjających zaangażowaniu i motywacji całego personelu.

 

Podczas przeglądów zarządzania będę systematycznie się upewniał, czy podjęte środki są realizowane skutecznie zapewniając ciągły rozwój naszej Spółki.

 

Prezes Zarządu