Sejfy i szafy w klasie S1, S2

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych klasy S1.

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych spełniające wymagania klasy odporności na włamanie S1 określone w Polskiej Normie PN-EN 14450.

Konstrukcyjnie szafa oparta na rozwiązaniach technicznych naszych szaf aktowych Sam B. Korpus (1-płaszczowy) spawany wykonany z blachy stalowej o grubości 3 mm. Drzwi również z blachy gr. 3 mm blokowane układem rygli na trzech krawędziach oraz stałym ryglem od strony zawiasów. Układ ruchowych rygli blokowany jest zamkiem kluczowym lub szyfrowym. Półki przestawne wytrzymujące obciążenie do 50 kg, wykonane z blachy o grubości 0,8 mm. Zawiasy wewnętrzne pozwalające na otwarcie drzwi do 90 stopni (szafy 1-drzwiowe). Szafy zabezpieczone zamkiem, który spełnia wymagania klasy A określone w Polskiej Normie PN-EN 1300.

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych Typ 2 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” maja spełniać wymagania stawiane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. Konstrukcyjnie szafa oparta na rozwiązaniach technicznych naszych szaf aktowych Sam B. Korpus spawany wykonany z blachy stalowej o grubości 3 mm. Drzwi również z blachy gr. 3 mm blokowane układem rygli na trzech krawędziach oraz stałym ryglem od strony zawiasów. Układ ruchowych rygli blokowany jest zamkiem kluczowym lub szyfrowym. Półki przestawne wytrzymujące obciążenie do 50 kg, wykonane z blachy o grubości 0,8 mm. Zawiasy wewnętrzne pozwalające na otwarcie drzwi do 90 stopni (szafy 1-drzwiowe). Zgodnie z w/w rozporządzeniem (Kategoria K1) takie szafy (Typ 2) spełniają wymagania klasy odporności na włamanie S1 określone w Polskiej Normie PN-EN 14450. Szafa powinna być zabezpieczona zamkiem, który spełnia wymagania klasy A określone w Polskiej Normie PN-EN 1300 (typ 2 z Kategorii K1S1 w/w rozporządzenia) lub zamkiem szyfrowym który spełnia wymagania klasy B określone w Polskiej Normie PN-EN 1300 (typ 3 z Kategorii K1S1 w/w rozporządzenia). Według w/w rozporządzenia rozróżnia się w tym przypadku dwa rozwiązania:
1) zamek mechaniczny szyfrowy co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu;
2) zamek elektroniczny szyfrowy spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.

 
Zgodnie z w/w rozporządzeniem w/ szafy zależnie od zastosowanego zamka będą posiadały następującą punktację:
– szafa typ 2 i zamek typ 2 to 2 x 2 = 4 punkty dla kategorii K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych
– szafa typ 2 i zamek typ 3 to 2 x 3 = 6 punktów dla kategorii K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych.
 

Malow dla typu zamka 2 może stosować wszystkie zamki klasy A posiadające aktualny certyfikat IMP (preferowanym zamkiem jest Lowe & Fletcher 3012).

 
Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych klasy S2.

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych spełniające wymagania klasy odporności na włamanie S2 określone w Polskiej Normie PN-EN 14450.

Konstrukcyjnie szafa oparta na rozwiązaniach technicznych naszych szaf aktowych Sam C. Dwupłaszczowy korpus spawany wykonany z blachy stalowej o grubości 3 (zewnętrzny) i 2 (wewnętrzny) mm. Drzwi również z blachy gr. 5 mm blokowane układem rygli na trzech krawędziach oraz stałym ryglem od strony zawiasów. Układ ruchowych rygli blokowany jest zamkiem szyfrowym. Półki przestawne wytrzymujące obciążenie do 50 kg, wykonane z blachy o grubości 0,8 mm. Zawiasy wewnętrzne pozwalające na otwarcie drzwi do 90 stopni (szafy 1-drzwiowe). Szafy zabezpieczone zamkiem, który spełnia wymagania klasy A określone w Polskiej Normie PN-EN 1300. Dla n/w szaf Malow może stosować zamki posiadające aktualny certyfikat IMP dla klasy A (preferowanym zamkiem jest Lowe & Fletcher 3012).

 
Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych Typ 3 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” maja spełniać wymagania stawiane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.

Konstrukcyjnie szafa oparta na rozwiązaniach technicznych naszych szaf aktowych Sam C. Dwupłaszczowy korpus spawany wykonany z blachy stalowej o grubości 3 (zewnętrzny) i 2 (wewnętrzny) mm. Drzwi również z blachy gr. 5 mm blokowane układem rygli na trzech krawędziach oraz stałym ryglem od strony zawiasów. Układ ruchowych rygli blokowany jest zamkiem szyfrowym. Półki przestawne wytrzymujące obciążenie do 50 kg, wykonane z blachy o grubości 0,8 mm. Zawiasy wewnętrzne pozwalające na otwarcie drzwi do 90 stopni (szafy 1-drzwiowe). Zgodnie z w/w rozporządzeniem (Kategoria K1) takie szafy (Typ 3) powinny spełniać wymagania klasy odporności na włamanie S2 określone w Polskiej Normie PN-EN 14450. Szafa powinna być zabezpieczona zamkiem szyfrowym który spełnia wymagania klasy B określone w PN-EN 1300 (typ 3 z Kategorii K1S1 w/w rozporządzenia) lub zamkiem szyfrowym który spełnia wymagania klasy B określone w Polskiej Normie PN-EN 1300 (typ 4 z Kategorii K1S1 w/w rozporządzenia). Według w/w rozporządzenia rozróżnia się następujące rozwiązania:
 
dla typu 3:
1) zamek mechaniczny szyfrowy co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu;
2) zamek elektroniczny szyfrowy spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.
 
a dla typu 4:
1) zamek mechaniczny szyfrowy co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, Co-60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Szafa powinna być wyposażona w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru;
2) zamek elektroniczny szyfrowy spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.

 
Zgodnie z w/w rozporządzeniem w/ szafy zależnie od zastosowanego zamka będą posiadały następującą punktację:
– szafa typ 3 i zamek typ 3 to 3 x 3 = 9 punkty dla kategorii K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych
– szafa typ 3 i zamek typ 4 to 3 x 4 = 12 punktów dla kategorii K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych.
 
Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych Typ 4 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” maja spełniać wymagania stawiane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. Konstrukcyjnie szafa oparta na rozwiązaniach technicznych naszych szaf aktowych LSP 0. Dwupłaszczowy korpus spawany wykonany z blachy stalowej o grubości 3 (zewnętrzny) i 2 (wewnętrzny) mm. Drzwi również z blachy gr. 8 mm blokowane układem rygli na trzech krawędziach oraz stałym ryglem od strony zawiasów. Układ ruchowych rygli blokowany jest zamkiem szyfrowym. Półki przestawne wytrzymujące obciążenie do 50 kg, wykonane z blachy o grubości 0,8 mm. Zgodnie z w/w rozporządzeniem (Kategoria K1) takie szafy (Typ 4) powinny spełniać wymagania klasy odporności na włamanie 0 określone w Polskiej Normie PN-EN 1143-1. Szafa powinna być zabezpieczona dwoma zamkami szyfrowymi który spełnia wymagania klasy B określone w Polskiej Normie PN-EN 1300 (typ 3 z Kategorii K1S1 w/w rozporządzenia) lub zamkiem szyfrowym który spełnia wymagania klasy B określone w Polskiej Normie PN-EN 1300 (typ 4 z Kategorii K1S1 w/w rozporządzenia). Według w/w rozporządzenia rozróżnia się dla typu 3 dwa rozwiązania:
1) zamek mechaniczny szyfrowy co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu;
2) zamek elektroniczny szyfrowy spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.
 
a dla typu 4:
1) zamek mechaniczny szyfrowy co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, Co-60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Szafa powinna być wyposażona w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru;
2) zamek elektroniczny szyfrowy spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.

 
Zgodnie z w/w rozporządzeniem w/ szafy zależnie od zastosowanego zamka będą posiadały następującą punktację:
– szafa typ 4 i zamek typ 3 to 4 x 3 = 12 punkty dla kategorii K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych
– szafa typ 4 i zamek typ 4 to 4 x 4 = 16 punktów dla kategorii K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych.
 
Wyposażenie dodatkowe w/w szaf:
– dodatkowa półka
– skrytka (schowek) do szaf jednodrzwiowych zamykana zamkiem cylindrycznym lub zamkiem klasy A
– dwa otwory montażowe w dnie szafy
– kotwy montażowe.
 
Szafy do przechowywania broni w klasie S1, S1 oraz klasy I

Każda osoba posiadająca broń palną musi posiadać urządzenia, które będzie spełniało wymóg posiadania klasy zabezpieczeń „S1″. Przed podjęciem kroków związanych z zakupem nowej szafy na broń warto zapoznać się na czym polegają wprowadzone zmiany w rozporządzeniu i czym jest klasa S1. Warto jest też wiedzieć, że policja w każdej chwili może skontrolować jak przechowywana jest broń i w razie stwierdzenia uchybień może nałożyć karę i cofnąć pozwolenie na broń.

Z dniem 1.10.2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1224) w sprawie przechowywania noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Rozporządzenie to nakłada na posiadaczy broni kilka obowiązków. W związku z powyższym:

Posiadacze pozwoleń na broń, którzy nabyli uprawnienia z dniem 01.10.2014 r. są zobowiązani do przechowywania broni i amunicji w urządzeniach (szafy, kasety, sejfy) spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450 zgodnie z §5 cytowanego rozporządzenia.

Jest to norma która określa:

  • odporność urządzenia na ataki w punktach SU / TP
  • sposób przeprowadzenia testów włamaniowych
  • sposób zdokumentowania testów
  • sposób oznaczenia szafy (czyli co powinna mieć tabliczka znamionowa opisująca normę)

Natomiast posiadacze pozwoleń na broń, którzy uzyskali uprawnienia przed dniem 01.10.2014 r. zgodnie z §12 pkt 1 są zobowiązani w terminie 5 lat dostosować sposób przechowywania broni i amunicji do wymogów obowiązującego rozporządzenia.

Jak określa się czy dane urządzenie posiada klasę S1 wg normy PN-EN 14450:

  • 7. Urządzenia do przechowywania broni posiadają deklaracje zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji

W związku z tym szafa na broń musi posiadać deklarację zgodności wydaną przez jednostkę certyfikującą, że spełnia wszelkie wymogi dla wspomnianej klasy S1. W Polsce instytucją certyfikującą urządzenia do przechowywania broni jest IMP – Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Tylko kilku producentów posiada aktualne certyfikaty klasy S1 wydane przez IMP mimo iż wielu oferuje szafy bez odpowiednich dokumentów.

 
Firma MALOW wprowadziła do oferty szafy do przechowywania broni:
– szafy SBS1 klasy S1 wg PN-EN 14450,
– szafy SBS2 klasy S2 wg PN-EN 14450,
– szafy do przechowywania broni i amunicji SB1, klasy I – wg PN-EN 1143-1 (z zamkiem klasy C – wg PN-EN 1300)
 

W swojej ofercie posiadamy wiele typowymiarów pozwalających na optymalne dopasowanie do potrzeb klienta. Standardowe typowymiary pozwalają przechować: 4, 5, 8, 9 lub 11 karabinów. Dodatkowo szafy mogą posiadać skarbczyk lub półki. Dodatkowe wyposażenie to: uchwyty do plombowania, dwa otwory montażowe w dnie szafy, kotwy montażowe.