Złóż reklamację

Kliknij aby pobrać protokół uszkodzenia:

Kliknij aby pobrać Instrukcję postępowania z wyrobami MALOW:

Kliknij aby pobrać Regulamin zwrotów:

 

 

Imię i nazwisko: *

Nazwa firmy: *

Numer faktury: *

Nr zamówienia:

Telefon:

Adres email: *

Opis reklamacji: *

Propozycje rozwiązania:

Plik załącznika:

 *  Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

Administratorem danych osobowych jest „Malow” Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki. Administrator danych nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora. Celem przetwarzania danych osobowych jest przyjęcie i realizacja reklamacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora na rzecz klienta. Odbiorcami danych osobowych są dystrybutorzy, firmy serwisowe i dostawcy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia roszczeń na podstawie art. 442 1 Kodeksu cywilnego.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma prawo do wycofania się ze zgody w każdej chwili. Wycofanie ze zgody należy złożyć pisemnie na adres korespondencyjny Administratora lub droga mailową. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania i realizacji celu. Ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych lub bycia zapomnianym, także do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych jest dobrowolnie, niemniej niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usługi.

* - pole obowiązkowe