Atesty higieniczne na WNL i WNT

Chcemy, aby nasze produkty wyróżniały się na rynku. W związku z tym zwracamy uwagę na wartości dodane do wyrobów, ich cechy kluczowe i atuty. Jednym ze sposobów jest certyfikowanie wyrobów, bowiem certyfikaty świadczą o tym, że oznaczone nimi wyroby są bezpieczne dla zdrowia ludzi i przyjazne dla środowiska oraz, że zostały sprawdzone przez ekspertów i pozytywnie przez nich ocenione. Decydując się na dodatkowe atesty na produkty, wykazujemy, że zależy nam na wysokiej jakości wyrobów.

Wózki na tablety i laptopy WNT i WNL zostały poddane certyfikacji na atest higieniczny i przeszły ją z pozytywnym wynikiem.

Atest higieniczny PZH określa produkt, który nie wpływa negatywnie na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Jest wydawany przez instytucję upoważnioną do oceny jakości – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Jest to jedna z najstarszych instytucji badawczych na terenie Polski, prowadząca działalność w podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego. Dany produkt podczas certyfikacji jest dogłębnie analizowany pod względem składu chemicznego, właściwości mechanicznych i jakości. Ponadto jest poddawany wielu badaniom i testom. Po spełnieniu norm i kryteriów zyskuje świadectwo PZH.

Do niedawna atest PZH był obowiązkowy dla większości materiałów i urządzeń stosowanych w branży budowlanej, a także w instalacjach wodno-klimatyzacyjnych. Aktualnie, od 01.01.2016 roku, regulamin został zmieniony, przez co atest jest wymagany wyłącznie od grupy produktów, które mają kontakt z wodą zdatną do spożycia przez ludzi. W pozostałych przypadkach nie jest to dokument obowiązkowy. Zmiany te mają służyć minimalizowaniu zanieczyszczania wód i szkodliwego wpływu substancji wprowadzonych do ich obiegu. W przypadku mebli metalowych atest PZH nie jest obowiązkowy, jednak nasza społeczna odpowiedzialność za swoje wyroby, poczucie obowiązku i troska o zdrowie ludzi i bezpieczeństwo środowiska naturalnego skłoniła nas do ubiegania się o niego. Ze skutkiem pozytywnym 😊

Wóżek na laptopy WNL

Wózek na tablety WNT

Pokrewne wpisy

Zajęcia multimedialne

Wózek WNL wzbudza entuzjazm nie tylko u dzieci. Jest to najlepszy sposób do przechowywania i szybkiego ładowania laptopów w miejscach, gdzie jest ich dużo i wymagają nadzoru. Odpowiednia eksploatacja sprzętu elektronicznego wydłuża jego żywotność. Dzięki wózkom WNL i WNT produkowanym przez Malow Wasze urządzenia elektroniczne będą przechowywane w bezpiecznych warunkach. Funkcja szybkiego ładowania sprawi, że urządzenia zawsze będą gotowe do użytku, a możliwość wyposażenia wózka w Access Point zagwarantuje szybkie i bezpieczne łącze internetowe.

Scroll to Top