CSR i sponsoring

Produkcja różnego typu i rodzaju mebli metalowych to zasadniczy profil działalności spółki. Tym niemniej, Malow stale angażuje się także w wiele innych zadań, niezwiązanych z działalnością wytwórczą. Wspomagamy społeczność lokalną miasta oraz liczne inicjatywy regionalne, szczególną wagę przywiązując do realizacji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Odpowiedzialność społeczna to element przyjętej przez nas długofalowej strategii. Opiera się na zasadach dialogu społecznego oraz poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla naszego otoczenia:

Od rozpoczęcia działalności producent mebli metalowych spółka Malow angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Działalność charytatywną uznajemy jako ważny przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu. 

MALOW Sp. z o. o. poza produkcją mebli metalowych pozostaje firmą otwartą i przyjazną dla otoczenia. Wykonując swoją misję społeczną wspieramy finansowo liczne inicjatywy lokalne, kulturę i naukę oraz organizacje niosące pomoc dzieciom. Wspieramy również wysiłek ludzi i organizacji podejmujących ambitne wyzwania.

Sport

W ramach wspomagania sportu od wielu lat jesteśmy sponsorem Suwalskiego Klubu Badmintona – SKB „Litpol-Malow”. Z drużyną tą świętowaliśmy już 17 tytułów Mistrza Klubowego Polski i mamy nadzieję, że na tym się nie skończy. Jest to najbardziej profesjonalny i najlepiej zorganizowany klub badmintona w Polsce. Nasi zawodnicy byli uczestnikami Igrzysk Olimpijskich w Rio, Londynie, Atlancie, Sydney, Atenach i Pekinie. Są oni wielokrotnymi zwycięzcami turniejów Europejskich i Światowych, brali udział w turniejach zagranicznych w Szwajcarii, World Grand Prix w Brenui, Singapurze, Germany Open, Holand Open.
Badmintoniści nie są jedynymi sportowcami, których wspieramy. Należą do nich także piłkarze klubu Wigry Suwałki – najpopularniejszego klubu sportowego w naszym mieście, któremu w 2014 roku udało się awansować do I ligi. W swojej bogatej, prawie siedemdziesięcioletniej historii klub ten wychował wielu znakomitych piłkarzy, między innymi reprezentantów Polski (Wojciech Kowalewski, Patryk Małecki).

W 2014 roku dołączyliśmy także do grona sponsorów I-ligowej drużyny siatkarzy Ślepska Suwałki, która w sezonie 2018/2019 zdobyła pierwsze w historii klubu Mistrzostwo 1. Ligi Mężczyzn w siatkówce, wywalczając tym samym awans do PlusLigi.

Byliśmy głównym sponsorem 70 Mistrzostw Polski Juniorów U20 w Lekkoatletyce.
Za swój wkład w rozwój lokalnego sportu w październiku 2013 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej – Henryk Owsiejew otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza tytuł Mecenasa Suwalskiego Sportu.

Działalność charytatywna

Od rozpoczęcia działalności spółka MALOW angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Działalność charytatywną uznajemy jako ważny przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.

• pomagamy rzeczowo i finansowo organizacjom pozarządowym prowadzącym ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, hospicja i fundacje
• dofinansowujemy akcje oraz letni i zimowy wypoczynek dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
• wspieramy finansowo ośrodki prowadzące dożywianie osób bezdomnych i ubogich oraz wspieramy lokalne zbiórki na pomoc osobom chorym
• od wielu lat wspieramy rzeczowo i finansowo lokalne szkoły i placówki oświatowe poprzez nieodpłatne przekazywanie wyposażenia oraz dofinansowujemy akcje organizowane przez szkoły np. promowanie innowacyjnych pomysłów młodzieży
• przyłączyliśmy się do akcji fundacji DKMS „Razem przeciwko białaczce” organizując dzień dawcy szpiku kostnego w firmie, w trakcie którego wielu z naszych pracowników zarejestrowało się w Bazie Dawców Komórek Macierzystych
• co roku swoimi działaniami wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz projekt Szlachetnej Paczki

Kultura

Nasze wsparcie nie ogranicza się wyłącznie do sportu. Swoimi działaniami staramy się wspomagać wydarzenia kulturalne. W 2010 roku mieliśmy swój udział w powstaniu płyty z koncertu w Suwałkach Sławka Wierzchowskiego, Jana Błędowskiego i Nocnej Zmiany Bluesa. Natomiast od początku istnienia jesteśmy sponsorem znanego już na całym świecie Suwalki Blues Festival.

Nauka

Nie zapominamy także o innej ważnej dyscyplinie, jaką jest nauka. W 2016 roku dołączyliśmy do programu wsparcia stypendialnego Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów, którego celem jest wspieranie młodych i twórczych mieszkańców Podlasia. Zadaniem programu jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanym i efektywnie działającym grupom młodzieży, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania. Podpisaliśmy z Urzędem Miasta Suwałki porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Jego celem jest stworzenie silnych, ubranżowionych centrów kształcenia zawodowego, które będą odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy. Od wielu lat sponsorujemy nagrody w organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach międzyszkolnym konkursie „Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz do sukcesu”.

Ekologia

Mając na uwadze wartości przyrodnicze Ziemi Suwalskiej, Malow Sp. z o.o. świadomie podjęła działania w sferze organizacji i zarządzania środowiskiem. Są one ukierunkowane na poszanowanie naturalnego środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach. Działania dotyczące środowiska naturalnego są koordynowane w ramach systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie ISO 14001. Zarządzanie środowiskowe traktujemy jako jeden z priorytetów zarządzania Spółką i systematycznie dokonujemy przeglądów i ocen występujących aspektów środowiskowych. Parametry występujących znaczących aspektów środowiskowych będziemy w sposób ciągły poprawiać wyznaczając stosowne cele środowiskowe.
W ramach poprawy oddziaływania na środowisko zmierzamy do:

Jesteśmy firmą otwartą i przyjazną dla otoczenia. Cieszymy się, że swoimi działaniami możemy wspierać wysiłek ludzi i organizacji podejmujących ambitne wyzwania.

Nasze aktualne działania

Scroll to Top