Fundusze UE

31 lipca 2018 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, dzięki którym MALOW otrzymał unijne dofinansowanie.
Efektem projektu będzie przygotowana dokumentacja techniczna nowych zoptymalizowanych konstrukcji mebli metalowych pozwalająca na ich wdrożenie do oferty firmy, jak również dokumentacja techniczna nowych, wydajnych, zautomatyzowanych procesów technologicznych ich wytwarzania. Dzięki pomocy działalność produkcyjna ma być bardziej innowacyjna i konkurencyjna.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie planowanych działań badawczo-rozwojowych specjalizujących się w synergicznym tworzeniu nowych zoptymalizowanych rozwiązań konstrukcji mebli z metalu przy jednoczesnym opracowaniu wydajnych, zautomatyzowanych technologii ich wytwarzania.
Tytuł projektu: „Prowadzenie badań dotyczących poszukiwania rozwiązań z zakresu optymalizacji konstrukcji metalowych oraz wdrażania wydajnych, zautomatyzowanych technologii ich wytwarzania”.

Numer projektu: WND-RPPD.01.02.01-20-0091/17
Wartość projektu ogółem: 16 953 559,14 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 7 097 684,00 PLN
Liczba osób zatrudnionych po stronie MALOW w CBR: 40 pracowników 

W dniu 09.03.2020 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie farmy fotowoltaicznej służąca do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca przy użyciu modółów monokrystalicznych. Realizacja tej inwestycji pozwala na pokrycie 30% zapotrzebowania energetycznego, a zarazem stanowi istotny wkład w walce o skuteczną ochronę środowiska.

Tytuł projektu: „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez MALOW Sp. z o.o.”.
Numer projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0596/19
W ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna.
Dziania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach projektu

Dane dotyczące inwestycji:
Obszar: 2,5 ha (łączna powierzchnia na której zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne)
Moc: 2,0 MW
Ilość paneli: 5838
Moc paneli: 320W i 325W
Powierzchnia samych paneli: 1,0 ha
– grunt: 0,75 ha
– dachy: 0,25 ha
Wartość projektu ogółem: 8 019 600,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 2 399 186,74 PLN

Scroll to Top