Serwis

Zasady odpowiedzialności względem kupującego za wady fizyczne wyrobów nabytych na podstawie umów kupna-sprzedaży/dostawy zawartych pomiędzy Malow Spółką z o.o. w Suwałkach a innymi podmiotami.
Niniejsze zasady odpowiedzialności stanowią integralną część wszystkich zawartych umów kupna sprzedaży/dostawy wyrobów/towarów wynikających z oferty Spółki Malow.

Złóż reklamacje

Niniejsze zasady odpowiedzialności stanowią integralną część wszystkich zawartych umów kupna sprzedaży/dostawy wyrobów/towarów wynikających z oferty Spółki Malow.
Scroll to Top