Safety mark B

Naszym celem jest ciągłe ulepszanie oferowanych produktów, podążamy za oczekiwaniami ludzi, którzy zaufali naszym meblom. Tworzymy szafy, które nie zawiodą.

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej znak bezpieczeństwa „B” był certyfikatem wymaganym dla wyrobów określonych w odpowiednich rozporządzeniach Rady Ministrów, a wydawanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Zyskał on wielu zwolenników i gwarantował, że producent dołożył wszelkich starań, aby jego produkt był bezpieczny. Mogliśmy go znaleźć głównie na produktach elektrycznych, zabawkach, narzędziach, czy windach.

Po wejściu do Unii zaczęły obowiązywać przepisy unijne, zgodność z normami potwierdza producent, a nie niezależny organ certyfikujący. Producent na własną odpowiedzialność deklaruje bezpieczeństwo swojego produktu, by móc sprzedawać produkty na rynku Unii po spełnieniu założeń norm i dyrektyw unijnych i umieszczeniu na wyrobie znak CE.

Obecnie zaobserwowano powrót producentów do certyfikacji swoich wyrobów znakiem bezpieczeństwa B, ponieważ produkt ze znakiem B to wyrób bezpieczny w użytkowaniu, nowoczesny, przyjazny środowisku naturalnemu, i przede wszystkim wzbudzający zaufanie. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji postanowiło przywrócić zasady przyznawania znaku bezpieczeństwa B, tworząc system dobrowolnej certyfikacji i postarało się o prawną ochronę znaku.

Malow produkuje szafy, którym przyznano znak bezpieczeństwa B, jako produktowi przyjaznemu i bezpiecznemu, produkowanemu tak, aby nie szkodzić środowisku. Przyznawany został po badaniach w akredytowanych i w niezależnych od producenta laboratoriach, zgodnie z regułami odpowiadającymi polskim przepisom i standardom naszego rynku.

Znak B na szafach typu WSU i MSU poświadcza naszą troskę o zdrowie i bezpieczeństwo klienta. Nasze farby posiadają atest Polskiego Zakładu Higieny, nie zawierają metali ciężkich i substancji szkodliwych. Są odporne na warunki atmosferyczne i niepalne.

Szafy posiadają 5 lat gwarancji, a wzmocniona konstrukcja serii „Wemo” w szafach WSU i MSU zapewnia sztywność i bezpieczeństwo podczas przesuwania. Każda szafa posiada system otworów pozwalający na skręcanie szaf ze sobą, lub przykręcanie ich do ściany. A modele wyposażone w nogi mają możliwość regulacji stopek poziomujących poprawiających dodatkowo stateczność. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z naszych szaf.

Badania wykonało uznane, kompetentne oraz niezależne laboratorium badawcze Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Certyfikat potwierdza spełnienie normy PN-EN 161221+A1:2017-11. Po przyznania znaku bezpieczeństwa B jednostki certyfikujące sprawują nadzór nad wydanymi certyfikatami poprzez kontrole warunków organizacyjno-technicznych, nad sposobem wykorzystywania certyfikatów przez dostawców oraz badają próbki pobrane u dostawców lub zakupione w handlu.

Źródła:

https://znak-b.pl/

https://malow.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/certyfikat-wsu-03.21-05.23-kopia-nieautoryowana.pdf

https://malow.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/certyfikat-msu-03.21-02.22-kopia-nieautoryzowana.pdf

Related entries

Welded structure – trusted cabinets

What connects Malow’s furniture with Volvo? The answer is the welding technology used to join steel elements together. Metal furniture serves for years so they have to be carefully crafted because functionality and safety are at stake. Serial welding is more effective than self-assembling. Because of many factors.

Choose once but smart

The strength of items is directly related to the material they are made of and the quality of production. It is said that “who buys cheap pays twice”. We hope you save wisely and always choose quality and durability for years, instead of investing in cheaper, short-term solutions. Let’s check out why Malow’s furniture is always bought once for good

Meble biurowe szafy SBM szafki kartotekowe SZK

We have been betrayed

A modern school is the use of permanent solutions! Sofie’s and Adalbert’s school is a great example. In the last episode, a group of school friends goes to the principal, who has to punish them for arbitrary trips around the school’s underground. In the meantime, they learn why metal furniture is more practical than wooden furniture. When equipping your school, follow the example of Mrs Milena and focus on quality!

Scroll to Top