Znak bezpieczeństwa B

Naszym celem jest ciągłe ulepszanie oferowanych produktów, podążamy za oczekiwaniami ludzi, którzy zaufali naszym meblom. Tworzymy szafy, które nie zawiodą.

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej znak bezpieczeństwa „B” był certyfikatem wymaganym dla wyrobów określonych w odpowiednich rozporządzeniach Rady Ministrów, a  wydawanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Zyskał on wielu zwolenników i gwarantował, że producent dołożył wszelkich starań, aby jego produkt był bezpieczny. Mogliśmy go znaleźć głównie na produktach elektrycznych, zabawkach, narzędziach, czy windach.

Po wejściu do Unii zaczęły obowiązywać przepisy unijne, zgodność z normami potwierdza producent, a nie niezależny organ certyfikujący. Producent na własną odpowiedzialność deklaruje bezpieczeństwo swojego produktu, by móc sprzedawać produkty na rynku Unii po spełnieniu założeń norm i dyrektyw unijnych i umieszczeniu na wyrobie znak CE.

Obecnie zaobserwowano powrót producentów do certyfikacji swoich wyrobów na znak bezpieczeństwa B, ponieważ produkt ze znakiem B to wyrób bezpieczny w użytkowaniu, nowoczesny, przyjazny użytkownikowi i przede wszystkim wzbudzający zaufanie. Proces certyfikacji jest dobrowolny, nie wynika z „odgórnych” przepisów.

Malow produkuje szafy, którym przyznano znak bezpieczeństwa B, jako produktowi przyjaznemu i bezpiecznemu, produkowanemu tak, aby nie szkodzić środowisku. Przyznawany został po badaniach w akredytowanych i w niezależnych od producenta laboratoriach, zgodnie z regułami odpowiadającymi polskim przepisom i standardom naszego rynku.

Znak B na szafach typu WSU i MSU poświadcza naszą troskę o zdrowie i bezpieczeństwo klienta. Nasze farby posiadają atest Polskiego Zakładu Higieny, nie zawierają metali ciężkich i substancji szkodliwych. Są odporne na warunki atmosferyczne i niepalne.

Szafy posiadają 5 lat gwarancji, a wzmocniona konstrukcja serii „Wemo” w szafach WSU i MSU zapewnia sztywność i bezpieczeństwo podczas przesuwania. Każda szafa posiada system otworów pozwalający na skręcanie szaf ze sobą, lub przykręcanie ich do ściany. A modele wyposażone w nogi mają możliwość regulacji stopek poziomujących poprawiających dodatkowo stateczność. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z naszych szaf.

Badania wykonało uznane, kompetentne oraz niezależne laboratorium badawcze Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Certyfikat potwierdza spełnienie normy PN-EN 161221+A1:2017-11. Po przyznaniu znaku bezpieczeństwa B jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad wydanymi certyfikatami poprzez kontrole warunków organizacyjno-technicznych, nad sposobem wykorzystania certyfikatów przez klienta oraz bada próbki pobrane u klienta lub zakupione w handlu.

Źródła:

https://malow.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/certyfikat-wsu-03.21-05.23-kopia-nieautoryowana.pdf

https://malow.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/certyfikat-msu-03.21-02.22-kopia-nieautoryzowana.pdf

Pokrewne wpisy

Meble zgrzewane – szafy zaufane

Co łączy meble Malowa z Volvo? Odpowiedzią jest technologia zgrzewania, wykorzystywana do łączenia ze sobą stalowych elementów. Metalowe meble, które mają służyć latami muszą być starannie wykonane, ponieważ w grę wchodzi funkcjonalność i bezpieczeństwo. Seryjne zgrzewanie jest skuteczniejsze od samodzielnego montażu.

Wybierz mądrze, raz a dobrze

Produkujemy meble dla ludzi, którzy cenią sobie długoterminowe rozwiązania, ponieważ sami na takie stawiamy. Na każdym etapie produkcji naszych wyrobów kierujemy się troską o środowisko. Dzięki naszej farmie fotowoltaicznej energia ze słońca pokrywa 30 % zapotrzebowania energetycznego fabryki. Nasz nowoczesny park maszynowy i kadra specjalistów dbające o najwyższą jakość produktów na pewno wzbudziły Twoją ciekawość. Zapraszamy do lektury artykułu.

Meble biurowe szafy SBM szafki kartotekowe SZK

Zostaliśmy zdradzeni

Nowoczesna szkoła to stosowanie trwałych rozwiązań! Szkoła Zosi i Wojtka jest świetnym przykładem. W kolejnym epizodzie ,,W paszczy ksera” grupa szkolnych przyjaciół trafia do dyrektora, który musi ukarać je za samowolne wycieczki po szkolnych podziemiach. W międzyczasie dowiadują się dlaczego metalowe meble są praktyczniejsze od drewnianych. Wyposażając swoją szkołę pójdź za przykładem pani Mileny i postaw na jakość i trwałość!

Scroll to Top