Zjazd dystrybutorów w dniach 15-18.06.2023 r.

Dużo działo się u nas w ostatni weekend. Odwiedzili nas nasi dystrybutorzy z kraju i zagranicy 👍

Ufamy, że udało się nam przekazać szeroką i praktyczną wiedzę o naszych wyrobach, nowościach, liniach produkcyjnych, nowych technologiach i planach na przyszłość.

Rozmowom, inspiracjom i pytaniom nie było końca. To był owocnie spędzony czas 🙂

Był też czas na przyjemności, integrację, podziwianie piękna Suwalszczyzny i augustowskich jezior… 🌅 ale o tym w następnych postach 🤫

Pokazy produktowe organizowane w ramach projektu „Global KOM - Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”