Atesty higieniczne na WNL i WNT

Chcemy, aby nasze produkty wyróżniały się na rynku. 

W związku z tym zwracamy uwagę na wartości dodane do wyrobów, ich cechy kluczowe i atuty. Jednym ze sposobów jest certyfikowanie wyrobów, bowiem certyfikaty świadczą o tym, że oznaczone nimi wyroby są bezpieczne dla zdrowia ludzi i przyjazne dla środowiska oraz, że zostały sprawdzone przez ekspertów i pozytywnie przez nich ocenione. 

Decydując się na dodatkowe atesty na produkty, wykazujemy, że zależy nam na wysokiej jakości wyrobów. Wózki na tablety i laptopy WNT i WNL zostały poddane certyfikacji na atest higieniczny i przeszły ją z pozytywnym wynikiem.

 

Atest higieniczny PZH określa produkt, który nie wpływa negatywnie na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Jest wydawany przez instytucję upoważnioną do oceny jakości – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Jest to jedna z najstarszych instytucji badawczych na terenie Polski, prowadząca działalność w podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego. Dany produkt podczas certyfikacji jest dogłębnie analizowany pod względem składu chemicznego, właściwości mechanicznych i jakości. Ponadto jest poddawany wielu badaniom i testom. Po spełnieniu norm i kryteriów zyskuje świadectwo PZH. 

Do niedawna atest PZH był obowiązkowy dla większości materiałów i urządzeń stosowanych w branży budowlanej, a także w instalacjach wodno-klimatyzacyjnych. Aktualnie, od 01.01.2016 roku, regulamin został zmieniony, przez co atest jest wymagany wyłącznie od grupy produktów, które mają kontakt z wodą zdatną do spożycia przez ludzi. 

W pozostałych przypadkach nie jest to dokument obowiązkowy. Zmiany te mają służyć minimalizowaniu zanieczyszczania wód i szkodliwego wpływu substancji wprowadzonych do ich obiegu. W przypadku mebli metalowych atest PZH nie jest obowiązkowy, jednak nasza społeczna odpowiedzialność za swoje wyroby, poczucie obowiązku i troska o zdrowie ludzi i bezpieczeństwo środowiska naturalnego skłoniła nas do ubiegania się o niego. Ze skutkiem pozytywnym 😊

 

 

Wóżek na laptopy WNL

2019_11_karta-wnl-.pdf

 

Wózek na tablety WNT

Pobierz kartę katalogową wózków WNT

 

 


2022_01_atest-higieniczny-wnl-pl-2021.pdf 2022_01_atest-higieniczny-wnt-pl-2021.pdf