Meble metalowe Malow - atesty i certyfikaty

 

Jako producent mebli metalowych dbamy, aby nasz produkt był wysokiej jakości. O profesjonalizmie Malowa, dbałości o klienta i trosce o środowisko świadczą posiadane (nie tylko wymagane, ale i dodatkowe – dobrowolne) atesty i certyfikaty. Są to m.in. znak bezpieczeństwa B, atest higieniczny PZH, certyfikaty ISO, znak jakości GS. 

 

„Znak bezpieczeństwa B” 

 


 Dobrowolna certyfikacja wyrobów przeprowadzana przez niezależne od producenta firmy posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, to dla klienta – odbiorcy - dodatkowa gwarancja, iż wyroby tego producenta spełniają wymogi normatywne dla danej rodziny wyrobów, są bezpieczne, a proces i materiały do ich wytwarzania jest najwyższej jakości i jest cyklicznie kontrolowany. Malow - producent mebli metalowych spełniających ww. normy uzyskał możliwość znakowania swoich określonych wyrobów „znakiem bezpieczeństwa B”. Niżej wymienione rodziny (WSU i MSU) mebli metalowych Malow przeszły proces takiej certyfikacji w firmie PCBC Warszawa i możemy je oznaczać odpowiednim znakiem „B” (pokazanym na certyfikatach).

2021_04_certyfikat-wsu-03.21-05.23-kopia-nieautoryowana.pdf 

2021_04_certyfikat-msu-03.21-02.22-kopia-nieautoryzowana.pdf 

 

Atest higieniczny PZH

 


 Atest PZH przyznawany jest na produkt, który w żaden sposób nie wpływa negatywnie zdrowie i środowisko naturalne. Jest wydawany na podstawie zgłoszenia producenta i wystawiany przez instytucję upoważnioną do oceny jakości – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Dany produkt, przed uzyskaniem atestu, jest dogłębnie analizowany pod względem składu, właściwości mechanicznych i jakości. Ponadto jest poddawany wielu badaniom i testom. Dopiero po spełnieniu norm i kryteriów zyskuje świadectwo PZH. Do niedawna atest PZH był obowiązkowy dla większości materiałów i urządzeń stosowanych w branży budowlanej, a także w instalacjach wodno-klimatyzacyjnych. Aktualnie - od 01.01.2016 roku - regulamin został zmieniony, atest jest wymagany wyłącznie produktów, które mają kontakt z wodą zdatną do spożycia. 

Jako producent mebli metalowych – jesteśmy odpowiedzialni za swoje wyroby. Dzięki spełnieniu ww. norm i pozytywnym przejściu procesu certyfikacji,  Malow Sp. z o.o. uzyskał możliwość znakowania swoich wyrobów atestem PZH. Atest dotyczy tylko wyrobów w nim wymienionych.

2020_07_atest-higieniczny-2020-1.pdf

 

Certyfikacja ISO

 


 ISO (International Organization for Standardization) - jest to nazwa międzynarodowej organizacji, która zajmuje się przygotowywaniem norm jakości. Opracowywane przez tę organizację normy dotyczą praktycznie każdej dziedziny. ISO jest organizacją niezależną – nie podlega wpływom przedsiębiorców, korporacji czy rządu. Najważniejszą rolą ISO jest określenie norm jakości, jakie obowiązują w danej branży. Przedsiębiorstwo, które dostosuje swoje działania do tych norm uzyskuje certyfikat ISO, potwierdza wysoką jakość usług i produktów. Firma akredytująca przeprowadza audyt i nadaje certyfikat. 

W Polsce działalność firm akredytujących jest potwierdzona przez PCA czyli Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat ISO potwierdza wysoką jakość produktów lub usług, jakie oferuje firma Malow. Klient może być pewien, że jakość usług została sprawdzona przez upoważnioną i profesjonalną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty potwierdzają, że MALOW Sp. z o. o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 i skutecznie realizuje oba systemy. Warto zwrócić uwagę, że firma Malow jako jedna z pierwszych w kraju otrzymała certyfikat ISO 9001 już w 2001 roku, a ISO 14001 w 2005 roku i z powodzeniem odnawia je co roku. Dzięki spełnieniu standardów ISO nasza firma, produkująca meble metalowe, znakuje z dumą swoje produkty certyfikatem jakości 9001:2015 oraz certyfikatem środowiskowym 14001:2005. 

2020_07_ISO-9001-Malow-PL-nie-autoryzowana.jpg 

2020_07_ISO-14001-Malow-PL-nie-autoryzowana.jpg 

 

Znak jakości GS oraz Certyfikat TUV GS

 


 Znak GS jest dobrowolnym certyfikatem. Oznacza, że produkt jest zgodny z niemieckimi (i jeśli to możliwe - europejskimi) wymogami bezpieczeństwa. Stanowi potwierdzenie wysokiej jakości wyrobu. Skrót GS pochodzi od słów „Geprüfte Sicherheit” („sprawdzone bezpieczeństwo”), ale korzysta się też z angielskiego tłumaczenia, czyli „German Safety” (w rozszerzonej wersji „German Equipment Safety Law”). Chociaż znak GS został zaprojektowany z myślą o rynku niemieckim, pojawia się na dużej części produktów elektronicznych, maszyn i innych wyrobów sprzedawanych w innych miejscach na świecie. Jest rozpoznawany przez rzesze klientów i kojarzony z wysoką jakością i bezpieczeństwem produktu. 

Znak GS opiera się na niemieckiej Ustawie o bezpieczeństwie produktu („Produktsicherheitsgesetz” lub „ProdSG”).  Według ProdSG, producent może wprowadzić na rynek produkt, który nie zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu użytkownika poprzez jego zastosowanie, bądź możliwe do przewidzenia niewłaściwe użytkowanie. Główną różnicą pomiędzy znakami GS i CE jest to, że zgodność znaku GS z europejskimi wymogami bezpieczeństwa została przetestowana i certyfikowana przez niezależny organ zatwierdzony przez państwo. Znak GS może być potwierdzony wyłącznie przez akredytowane laboratoria testujące. Laboratorium takie gwarantuje, że spełniono zarówno wymogi uregulowań prawnych, jak i wymogi określone przez producenta. 

Oznakowanie CE jest natomiast wydawane jako deklaracja, że produkt jest zgodny z prawodawstwem europejskim.

 

 

Jako wyznaczony instytut badawczy, TÜV Rheinland sprawdza, czy dany produkt spełnia wymogi jakości i bezpieczeństwa określone przez niemieckie przepisy dotyczące bezpieczeństwa sprzętu i produktów (ProdSG). Oprócz tego, badanie zgodności ze specyfikacjami znaku GS obejmuje wiele norm europejskich dla poszczególnych produktów oraz analizę instrukcji obsługi pod kątem poprawności i kompletności. Certyfikat dotyczy tylko wyrobów w nim wymienionych. 

 

2020_11_gs_szk.pdf 

2020_11_gs_sbm.pdf