Warunki dostaw

OG脫LNE WARUNKI DOSTAWY

1.

Niniejsze warunki dostawy stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 wszystkich umowy sprzeda偶y produkt贸w Malow na terenie Polski. Wszystkie oferty, potwierdzenia, zam贸wienia, dostawy i faktury Malow b臋d膮 realizowane w oparciu o niniejsze Warunki og贸lne, o ile Malow nie postanowi inaczej na pi艣mie.

2.

Uznaje si臋, 偶e niniejsze Warunki zosta艂y Zaakceptowane przez Kupuj膮cego, nawet je艣li r贸偶ni膮 si臋 od ewentualnych og贸lnych lub szczeg贸lnych warunk贸w zakupu przygotowanych przez Kupuj膮cego. Te ostatnie nie obowi膮zuj膮 w 偶aden spos贸b firmy Malow.

3.

Malow dostarcza zamawiane towary na wskazane w zam贸wieniu miejsce dostawy.

4.

Dostawy zam贸wie艅 o warto艣ci powy偶ej 12.000 netto (w przypadku dostawy bezpo艣redniej) i 10.000 netto (w przypadku dostaw na magazyn klienta) realizowane s膮 bez dop艂aty za transport, a w przypadku zam贸wie艅 o mniejszej warto艣ci dop艂ata wynosi 200z艂 netto za jedn膮 dostaw臋 鈥 dotyczy dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Standardowym 艣rodkiem transportu jest zestaw ci臋偶arowy 13,6LDM, o DMC 40t.

6.

Dostawy s膮 realizowane standardowo w dni robocze w godz. 8.00-16.00. Dostawy w innych terminach wymagaj膮 wcze艣niejszego uzgodnienia z Malow.

7.

Standardowo dostawa jest realizowana 艣rodkiem transportu okre艣lonym w pkt 5, w dniu i w godzinach wybranych przez Malow z uwzgl臋dnieniem pkt 4 i 6. Kupuj膮cy ponosi dodatkowe koszty dostawy w przypadku jej realizacji wg jego innych, specjalnych wymaga艅 (np. inny 艣rodek transportu, niestandardowe dni/godziny dostaw).

8.

Je偶eli w zam贸wieniu nie zaznaczono inaczej, przyjmuje si臋, 偶e wskazane miejsce dostawy jest dost臋pne dla samochodu ci臋偶arowego o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 40 t.

9.

Je偶eli w zam贸wieniu nie okre艣lono jednoznacznie adresu dostawy, przyjmuje si臋, 偶e dostawa ma zosta膰 zrealizowana na adres siedziby Kupuj膮cego.

10.

Je偶eli na zlecenie Kupuj膮cego, dostawa jest realizowana na adres Odbiorcy innego ni偶 Kupuj膮cy, przyjmuje si臋, 偶e do odbioru dostawy upowa偶niony jest wskazany w zam贸wieniu Odbiorca.

11.

Kupuj膮cy jest zobowi膮zany do podania dok艂adnego adresu dostawy 鈥 ze wskazaniem nazwy Odbiorcy, ulicy z numerem budynku i lokalu (o ile dotyczy), miejscowo艣ci z kodem pocztowym oraz wojew贸dztwa danego Odbiorcy, a tak偶e numerem telefonu do osoby kontaktowej.

12.

Je偶eli Kupuj膮cy nie zaznaczy艂 pisemnie inaczej, dopuszcza si臋 dostawy cz臋艣ciowe oraz dostawy przed up艂ywem terminu wskazanego w potwierdzeniu zam贸wienia.

13.

Termin dostawy wskazany w potwierdzeniu zam贸wienia jest wi膮偶膮cy 鈥 ewentualne zmiany po stronie Kupuj膮cego musz膮 by膰 zg艂oszone przynamniej 3 tygodnie przed planowan膮 dostaw膮, drog膮 elektroniczn膮 na adres mailowy przypisanego opiekuna handlowego.

14.

Je偶eli na zlecenie Kupuj膮cego, dostawa jest realizowana na adres Odbiorcy innego ni偶 Kupuj膮cy obowi膮zek informacji o przesuni臋ciu le偶y po stronie Kupuj膮cego 鈥 rekomendujemy zamieszczanie takiego zapisu w uzgodnieniach mi臋dzy Kupuj膮cym a Odbiorc膮.

15.

Kosztami dodatkowymi powsta艂ymi w wyniku nie zastosowania si臋 do pkt 13 i 14 zostanie obci膮偶ony Kupuj膮cy

16.

Transport realizowany przez Malow nie obejmuje roz艂adunku towaru. Do roz艂adunku towaru na sw贸j koszt i ryzyko zobowi膮zany jest Kupuj膮cy lub wskazany przez niego w zam贸wieniu Odbiorca. Ewentualne koszty roz艂adunku obci膮偶aj膮 Kupuj膮cego. Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupuj膮cego z momentem rozpocz臋cia roz艂adunku przez Kupuj膮cego lub Odbiorc臋.

17.

Kupuj膮cy odpowiada za roz艂adunek towaru bez zb臋dnej zw艂oki 鈥 roz艂adunek powinien si臋 rozpocz膮膰 w ci膮gu 30min od zg艂oszenia pojazdu. Kosztami dodatkowymi powsta艂ymi w wyniku op贸藕nienia roz艂adunku zostanie obci膮偶ony Kupuj膮cy.

18.

Kupuj膮cy zobowi膮zany jest zbada膰 kompletno艣膰 dostawy bezpo艣rednio przy odbiorze i ustali膰 ewentualne braki lub uszkodzenia towaru mog膮ce powsta膰 w czasie transportu. W przypadku ich stwierdzenia Kupuj膮cy winien za偶膮da膰 od przewo藕nika dokonania na dokumencie WZ adnotacji o szkodzie lub za偶膮da膰 sporz膮dzenia protoko艂u szkodowego oraz niezw艂ocznie 鈥 nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 7 dni od otrzymania przesy艂ki powiadomi膰 pisemnie dzia艂 reklamacji firmy Malow o stwierdzonych nieprawid艂owo艣ciach w dostawie. W przypadku niedope艂nienia obowi膮zk贸w dostaw臋 uznaje si臋 za kompletn膮.

19.

Zwrot dostarczonego przez Malow towaru wymaga ka偶dorazowo pisemnego uzgodnienia z Malow.

20.

Zasadniczo miejscem wykonania 艣wiadczenia przez Malow (miejscem wydania towaru) jest miejsce roz艂adunku towaru, jednak偶e w sytuacji, kiedy transport towaru nie jest realizowany 艣rodkami w艂asnymi lub na zlecenie Malow lub kiedy Strony tak uzgodni艂y, miejscem wykonania 艣wiadcze艅 jest magazyn Malow, z kt贸rego nast臋puje za艂adunek/wysy艂ka towaru.

21.

Korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z towarami, w tym koszty zwi膮zane z niew艂a艣ciwym zabezpieczeniem towar贸w, a tak偶e ryzyko ich uszkodzenia lub utraty przechodzi na Kupuj膮cego z chwil膮 wydania towaru Kupuj膮cemu lub wskazanemu przez niego w zam贸wieniu Odbiorcy lub przewo藕nikowi.

Dowiedz si臋 wi臋cej o Strefie Klienta