Znak bezpieczeństwa B

Naszym celem jest ciągłe ulepszanie oferowanych produktów, podążamy za oczekiwaniami ludzi, którzy zaufali naszym meblom. Tworzymy szafy, które nie zawiodą.

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej znak bezpieczeństwa „B” był certyfikatem wymaganym dla wyrobów określonych w odpowiednich rozporządzeniach Rady Ministrów, a  wydawanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Zyskał on wielu zwolenników i gwarantował, że producent dołożył wszelkich starań, aby jego produkt był bezpieczny. Mogliśmy go znaleźć głównie na produktach elektrycznych, zabawkach, narzędziach, czy windach.

Po wejściu do Unii zaczęły obowiązywać przepisy unijne, zgodność z normami potwierdza producent, a nie niezależny organ certyfikujący. Producent na własną odpowiedzialność deklaruje bezpieczeństwo swojego produktu, by móc sprzedawać produkty na rynku Unii po spełnieniu założeń norm i dyrektyw unijnych i umieszczeniu na wyrobie znak CE.

Obecnie zaobserwowano powrót producentów do certyfikacji swoich wyrobów na znak bezpieczeństwa B, ponieważ produkt ze znakiem B to wyrób bezpieczny w użytkowaniu, nowoczesny, przyjazny użytkownikowi i przede wszystkim wzbudzający zaufanie. Proces certyfikacji jest dobrowolny, nie wynika z „odgórnych” przepisów.

Malow produkuje szafy, którym przyznano znak bezpieczeństwa B, jako produktowi przyjaznemu i bezpiecznemu, produkowanemu tak, aby nie szkodzić środowisku. Przyznawany został po badaniach w akredytowanych i w niezależnych od producenta laboratoriach, zgodnie z regułami odpowiadającymi polskim przepisom i standardom naszego rynku.

Znak B na szafach typu WSU i MSU poświadcza naszą troskę o zdrowie i bezpieczeństwo klienta. Nasze farby posiadają atest Polskiego Zakładu Higieny, nie zawierają metali ciężkich i substancji szkodliwych. Są odporne na warunki atmosferyczne i niepalne.

Szafy posiadają 5 lat gwarancji, a wzmocniona konstrukcja serii „Wemo” w szafach WSU i MSU zapewnia sztywność i bezpieczeństwo podczas przesuwania. Każda szafa posiada system otworów pozwalający na skręcanie szaf ze sobą, lub przykręcanie ich do ściany. A modele wyposażone w nogi mają możliwość regulacji stopek poziomujących poprawiających dodatkowo stateczność. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z naszych szaf.

Badania wykonało uznane, kompetentne oraz niezależne laboratorium badawcze Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Certyfikat potwierdza spełnienie normy PN-EN 161221+A1:2017-11. Po przyznaniu znaku bezpieczeństwa B jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad wydanymi certyfikatami poprzez kontrole warunków organizacyjno-technicznych, nad sposobem wykorzystania certyfikatów przez klienta oraz bada próbki pobrane u klienta lub zakupione w handlu.

Źródła:

2021_04_certyfikat-wsu-03.21-05.23-kopia-nieautoryowana.pdf

2021_04_certyfikat-msu-03.21-02.22-kopia-nieautoryzowana.pdf