Wyroby ze znakiem GS

Znak GS stosowany jest od 1979 roku jako znak bezpieczeństwa i dowód zbadania produktu pod kątem zgodności z ustawowymi wymaganiami dotyczącymi zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Ważnym aspektem jest także to, że produkt został dopuszczony i pozostaje cały czas pod stałym nadzorem niezależnych instytucji pomagających chronić konsumenta.
 

Certyfikaty TÜV Rheinland i znak GS oznacza, że produkt został poddany wnikliwym i ścisłym procedurom certyfikującym przez laboratorium TÜV Rheinland. Firma Malow znak GS posiada na wybrane szafy z rodziny SbmM i Szk.

 


Informacje szczegółowe:
 

Szafki kartotekowe Szk posiadające certyfikat GS

Kliknij na poniższy model szafy aby zobaczyć go w 360°

Charakterystyka szaf kartotekowych Szk posiadających znak GS:

 1.  
  1. Szafki wyposażone są w regulatory wysokości (stopki poziomujące)
  2. Szafki wysokie (Szk 301/5 Sis) posiadają otwory do mocowania ich z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.)
  3. Wszystkie szafki posiadają wieniec dolny z blachy czarnej, a nie ocynkowanej. Obecna technologia przygotowania powierzchni poprzez proces fosforanowania cyrkonowego i konwersję cyrkonową dla blachy czarnej zapewnia bardzo dobrą przyczepność dla farby oraz odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.
  4. Dopuszczalne obciążenie szuflad zgodnie z EN 14073-2:2004 tj. 0,5 kg/dm3 objętości szuflady
  5. Dopuszczalne obciążenie prowadnic 69 kg
  6. Wysokość gabarytowa w/w wyrobów ulega zwiększeniu o 10 mm (stan zerowy regulatorów) w stosunku do dotychczasowej oferty
  7. Nowa instrukcja użytkowania wyrobu wydana jest w języku polskim, niemieckim i angielskim, w zależności od rynku.
  8. Wyroby posiadają dwie nowe etykiety informacyjne (jedna na wyrobie, druga na opakowaniu)
  9. Wyroby są oznaczone znaczkiem GS o numerze ID 1111229317

Dodatkowo w n/w wyrobach wprowadzono również regulatory wysokości oraz mocowanie szaf do elementu stałego. Na te wyroby nie mamy znaku GS:

Charakterystyka szaf kartotekowych Szk (wymienionych w powyższej tabeli):

 1. Szafki są wyposażone w regulatory wysokości (stopki poziomujące)
 2. Szafki wysokie (Szk 318/1/5 Sis, Szk 301/5, Szk 318/6 Sis, Szk 318/7 Sis) posiadają otwory do mocowania ich z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.)
 3. Wszystkie szafki posiadają wieniec dolny z blachy czarnej, a nie ocynkowanej. Obecna technologia przygotowania powierzchni poprzez proces fosforanowania cyrkonowego i konwersję cyrkonową dla blachy czarnej zapewnia bardzo dobrą przyczepność dla farby oraz odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.
 4. Dopuszczalne obciążenie szuflad zgodnie z EN 14073-2:2004 tj. wynosi 0,5 kg/dm3 objętości szuflady
 5. Dopuszczalne obciążenie prowadnic 69 kg
 6. Wysokość gabarytowa w/w wyrobów ulega zwiększeniu o 10 mm (stan zerowy regulatorów) w stosunku do dotychczasowej oferty.
 7. Nowa instrukcja użytkowania wyrobu jest w języku polskim, niemieckim i angielskim, w zależności od rynku.

2020_11_Szk-ze-stopkami.pdf

Szafy biurowe SbmM posiadające certyfikat GS

Kliknij na poniższy model szafy aby zobaczyć go w 360°

Charakterystyka szaf biurowych SbmM posiadających znak GS:

 1. Szafy wyposażone w regulatory wysokości (stopki poziomujące) (z wyjątkiem nadstawek, tj.: Sbm 401M, 402M, 404M, 405M, 801M, 802M, 803M, 804M). Stopki dostarczane są oddzielnie i są umieszczone wewnątrz szafy – do samodzielnego montażu.
 2. Szafy wyposażone są w ślizgacze
 3. Nośność półki we wszystkich szafach wynosi 65 kg
 4. Szafy wyposażone są w półki o nowej konstrukcji wraz z nowymi uchwytami. Półki nie pasują do pozostałych szaf SbmM, Sbm, RZ (na które nie ma znaku GS)
 5. Szafy w wersji ubraniowo-aktowej wyposażone są w nowy wysuwany drążek ubraniowy (wykonany z grubszego drutu)
 6. Szafy wysokie posiadają otwory do mocowania ich z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.) Obowiązuje tu następująca zależność jeżeli położenie górnej półki w szafie przekracza cztery razy głębokość szafy należy dany wyrób kotwiczyć.
 7. Nowa instrukcja użytkowania wyrobu jest w języku polskim, niemieckim i angielskim, w zależności od rynku.
 8. Wyroby posiadają dwie nowe etykiety informacyjne (jedna na wyrobie, druga na opakowaniu)
 9. Wyroby są oznaczone znaczkiem GS o numerze ID 1111229318

2020_11_Sbm-ze-stopkami.pdf