EU-Mittel

logotypy

Usługa finansowana w ramach projektu „SF4.0. KOM - Inteligentna Super Fabryka” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.3. „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Malow Spółka z o.o. hat ein Projekt mit dem Titel umgesetzt: „Durchführung von Forschungsarbeiten zur Suche nach Lösungen im Bereich der Optimierung von Metallstrukturen und der Implementierung effizienter, automatisierter Technologien für ihre Herstellung“ Am 31. Juli 2018 wurde mit dem Marschallamt der Woiwodschaft Podlaskie eine Vereinbarung unterzeichnet, dank derer MALOW EU-Fördermittel erhielt. Das Ergebnis des Projekts wird die technische Dokumentation neuer, optimierter Metallmöbelkonstruktionen sein, die ihre Einführung in das Angebot des Unternehmens ermöglichen, sowie die technische Dokumentation neuer, effizienter, automatisierter technologischer Prozesse für ihre Produktion. Dank der Beihilfe soll die Produktion innovativer und wettbewerbsfähiger werden. Ziele des Projekts: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens durch die Umsetzung geplanter Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die sich auf die synergetische Schaffung neuer optimierter Lösungen für den Bau von Metallmöbeln spezialisieren, während gleichzeitig effiziente, automatisierte Technologien für deren Produktion entwickelt werden. Projekttitel: „Forschungsarbeit zur Lösungssuche im Bereich der Optimierung von Metallstrukturen und der Implementierung effizienter, automatisierter Technologien zu deren Herstellung.“ Projektnummer: WND-RPPD.01.02.01-20-0091/17 Gesamtwert des Projekts: 17.296.962,07 PLN Förderfähiger Wert des Projekts: 14.847.416,73 PLN Kofinanzierung des Projekts durch die EU: 6.931.602,19 PLN

W dniu 09.03.2020 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie farmy fotowoltaicznej służąca do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca przy użyciu modółów monokrystalicznych. Realizacja tej inwestycji pozwala na pokrycie 30% zapotrzebowania energetycznego, a zarazem stanowi istotny wkład w walce o skuteczną ochronę środowiska.


Tytuł projektu: „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez MALOW Sp. z o.o.”.

Numer projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0596/19

W ramach Regionalnego Programu WojewĂłdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna.

Dziania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych ĹşrĂłdĹ‚ach projektu 


Dane dotyczÄ…ce inwestycji:

Obszar: 2,5 ha (łączna powierzchnia na której zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne)

Moc: 2,0 MW

Ilość paneli: 5838

Moc paneli: 320W i 325W

Powierzchnia samych paneli: 1,0 ha

– grunt: 0,75 ha

– dachy: 0,25 ha

Wartość projektu ogółem: 8 019 600,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 2 399 186,74 PLN